Om oss

24297563_10156000134753308_1296144902118891211_o.jpg

Om oss

Barn i Byen er et ideelt aksjeselskap med et allmennyttig formål. Barn i Byen har som formål å synliggjøre mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbud for ALLE barn og barnefamilier og inspirere dem til deltakelse – uavhengig av familienes økonomi, sosial bakgrunn og ressurser. Barn i Byen skal være en viktig aktør i arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn, gi dem gode valgmuligheter, og til å utjevne sosiale forskjeller.

Barn i Byen bruker FNs Barnekonvensjon, Artikkel 31, som en ledestjerne for vårt arbeid. Den sier at «alle barn har rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet». Vi vil også tilføye; «aktiviteter som er tilpasset barnets evner og interesser».

Vårt slagord er; «Gjør barndommen litt rikere».

Selskapets hovedvirksomhet er uavhengig informasjons- og opplysningsarbeid i forhold til hvilke aktiviteter barn (0–12 år) og barnefamilier kan delta på i sitt nærområde. Magasinet Barn i Byen distribueres til barnefamiliene i Bergen via byens barnehager og skoler (1.–7. trinn) 5 ganger i året. Barna får med seg magasinet hjem i skole- eller barnehagesekken. Du finner også Barn i Byen på ulike steder: bibliotek, helsestasjoner, spisesteder, kulturinstitusjoner m.m. 

Opplag: 37 500. 

Privat initiativ
 
Idéen til Barn i Byen fikk initiativtakerne ut fra erfaringer om stadig å være på etterskudd i planleggingen av aktiviteter sammen med egne barn. Omtale av aktiviteter sto gjerne i dagspressen samme dag eller dagen etter at de hadde funnet sted. Vi ville lese om spennende kultur- og aktivitetstilbud i god tid før det skjedde – for vi ønsket å få mulighet til å være med i opplevelsene.

I 2001 tok vi derfor skjéen i egne hender og startet utgivelse av magasinet Barn i Byen i Bergen. I dag bruker barnefamiliene magasinet aktivt i planleggingen av aktiviteter med barna sine. Mange foreldre beskriver Barn i Byen som et «must» i sin søken etter kulturinformasjon, mens kulturtilbydere melder om rekordoppslutning etter omtale i magasinet.

I 2008 mottok Barn i Byen Ildsjelprisen i Hordaland og Sogn og Fjordane, i kategorien Framsyn.

Lik mulighet 
Alle barn har rett på gode kulturopplevelser! Gjennom Barn i Byen får barnefamilier lik mulighet til å bli kjent med byens opplevelsestilbud – uavhengig av sosial tilhørighet, ressurser og økonomi. Derfor er barnehagene og skolene Barn i Byens viktigste distribusjonskanal, og derfor er Barn i Byen gratis!

Gjennom Barn i Byen får alle barnefamilier lik mulighet til å bli kjent med byens opplevelsestilbud. Derfor er Barn i Byen gratis!

Gi oversikt og vekke interesse 
En omfattende og aktuell opplevelseskalender med lang holdbarhet, fungerer som en veiviser for foreldre, besteforeldre, lærere, samt SFO- og barnehageansatte, i planleggingen av aktiviteter for og med barn. Barn i Byen gir mullghet for å planlegge og holde seg oppdatert på et kortreist opplevelsesliv. Gjennom vår unike distribusjonsform har vi mulighet til å inspirere nyinnflyttede familier eller familier som tidligere ikke har oppsøkt kulturtilbud sammen med sine barn. Gjennom nettsidene blir denne informasjonen gjort enda mer tilgjengelig. 

Fellesopplevelser i egen by
Gjennom inspirerende artikler ønsker vi å oppmuntre foreldre og barn til felles aktivitet. Vi ønsker å gi brukerne idéer om hva de kan finne på sammen med barna og nye innganger til byopplevelser. Det handler om å gå på nye kortreiste oppdagelser og være turist i egen by. Vi er spesielt opptatt av å løfte frem lavterskelltilbudene for å løfte frem at kulturlivet har plass til alle. 

Mange foreldre beskriver magasinet som et «must» i sin søken etter kulturinformasjon.

Tilhørighet og identitet 
Engasjerende kulturopplevelser er viktige for barns utvikling av egen identitet. Et rikt kulturliv skaper stolthet og tilhørighet til stedet og byen sin.

KONTAKT 

Barn i Byen har kontor på gateplan på Bryggen, Bellgården 1. 
E: post(at)barnibyen.no 

Maria Aasebø Rønhovde 
Redaktør
T: 922 21 692
E: maria(at)barnibyen.no 

Maria er gift med Tommy, mamma til Falk (7 år) og Svale (5 år). Hun er utdannet innen fysisk teater og klassisk sang, men har også fagene norsk, psykologi og pedagogikk i fagkretsen. Hun er selvstendig næringsdrivende innen scenekunst og produserer egne teaterforestillinger for barn fra 0-8 år. Hun spiller forestillinger i Bergen og omegn og har et stort engasjement for kultur for barn. Maria er ny redaktør for Barn i Byen og gleder seg over å bidra til at gode opplevelser, kultur og aktiviteter blir tilgjengelige for barnefamilier i Bergen og omegn. Sammen gjør vi barndommen litt rikere.

Hayad Hussein 
Innhold- og kommunikasjonsansvarlig 
T: 470 78 756  
E: hayad(at)barnibyen.no 

Hayad har en grad som barnehagelærer med videreutdanning innenfor pedagogisk- dramaturgi og kvalitetsutvikling. Hun har jobbet med ulike kulturprosjekter rundt om i Bergen og har et frivillighetshjerte for kulturaktiviteter for barn og unge, psykisk helse, sosial utjevning, solidaritet og mangfold. Hayad har ansvar for våre sosiale medier, informasjonsarbeid og stiller av og til som skribent. Dersom du er nysgjerrig på et samarbeid med Barn i Byen eller på våre junior-reportere ta kontakt med Hayad! 
Lasse Totland 
Kreativ leder
T: 951 52 773
E: lasse(at)barnibyen.no 

Lasse er gründer av Barn i Byen og er far til Embla og Gaute som nå er voksne. Som småbarnsfar ble Lasse ofte frustrert over å lese om spennende familiearrangement etter at de var gjennomført. Han følte seg alltid på etterskudd. Han ville lese om arrangementene før de skjedde. Derfor etablerte han Barn i Byen i 2001, sammen med Siri Breistein. Han har jobbet som art director/grafisk formgiver i reklamebyrå siden 1985 og som selvstendig næringsdrivende siden 1993.
Anders Skogrand
Kalendersjef
E: kalender(at)barnibyen.no  

 

Tove K. Breistein
Fotograf/skribent
E: tkbimages(a)yahoo.com