Annonser

Akvariet_66_04 - 20X28.jpg

Rett hjem

Magasinet Barn i Byen sendes hjem til barnefamiliene i Bergen, via sekkene til byens skole- og barnehagebarn.

Du finner også Barn i Byen på ca. 300 steder rundt i byen – som bibliotekene, kjøpesentre, venterom, spisesteder, kulturinstitusjoner m.m. Opplag: 35 000. 

Positiv oppmerksomhet: Vår unike distribusjonsform skaper positiv oppmerksomhet i familien. Din annonse blir relatert til et positivt og verdiskapende arbeid for barn. 

Målrettet budskap: Barn i Byen henvender seg primært til foreldre med barn under 13 år. Men også besteforeldre, lærere, SFO- og barnehageansatte samt barna selv, er faste og aktive brukere av magasinet. Du vet hvem leseren er, og kan til-passe og målrette din informasjon. 

Lang levetid: Barn i Byen er familienes viktigste informasjonskanal i planlegging av aktiviteter for barna. Magasinet blir aktivt brukt i hele opplevelseskalenderens ca 10 uker lange levetid. Din informasjon blir eksponert flere ganger, over en lengre tidsperiode. 

Ditt budskap går rett hjem!

Last ned utgivelsesplan for 2024 med priser og tidsfrister.

Annonsering i magasinet: Kontakt Lasse Totland, E: lasse@barnibyen.no / M: 951 52 773 

 

Det jobbes med nye nettsider og det vil da bli mulighet til å annonsere også her.