Annonser

Akvariet_66_04 - 20X28.jpg

Rett hjem

Magasinet Barn i Byen sendes hjem til barnefamiliene i Bergen, via sekkene til byens skole- og barnehagebarn.

Du finner også Barn i Byen på over 300 steder rundt i byen – som bibliotekene, kjøpesentre, venterom, spisesteder, kulturinstitusjoner m.m. Opplag: 40 000. 

Positiv oppmerksomhet: Vår unike distribusjonsform skaper positiv oppmerksomhet i familien. Din annonse blir relatert til et positivt og verdiskapende arbeid for barn. 

Målrettet budskap: Barn i Byen henvender seg primært til foreldre med barn under 13 år. Men også besteforeldre, lærere, SFO- og barnehageansatte samt barna selv, er faste og aktive brukere av magasinet. Du vet hvem leseren er, og kan til-passe og målrette din informasjon. 

Lang levetid: Barn i Byen er familienes viktigste informasjonskanal i planlegging av aktiviteter for barna. Magasinet blir aktivt brukt i hele opplevelseskalenderens ca 10 uker lange levetid. Din informasjon blir eksponert flere ganger, over en lengre tidsperiode. 

Ditt budskap går rett hjem!

Last ned utgivelsesplan med priser og modulkart.

Annonsering i magasinet: Kontakt Lasse Totland, E: lasse@barnibyen.no / M: 951 52 773 

Annonsering på nettsider: Kontakt Pil Media AS v/Lise Lotte Andersen på e-post: lotte(at)pilmedia.no eller tlf.: 918 15 727