Bystyret_AMB_0693_web.JPG
11. september 2023

Hvor går din stemme 11. september?

11. september er det lokalvalg i Norge. Lokalvalg betyr at vi skal stemme på de lokale politikerne og partiene som vi ønsker at skal bestemme her i Bergen. I den anledning har Irene Kinunda snakket med en rekke politikere om deres politikk i Bergen, spesielt når det kommer til barn, unge og familier.

Tekst: Irene Kinunda

Selv om alle partiene sier at de ønsker det beste for oss, har de ulike virkemidler for å nå målene. Valget står foran oss, og vi må alle velge det partiet som best reflekterer våre egne verdier.

KRF

La oss begynne med Kristelig Folkeparti (KrF), ofte kjent som familiepartiet, med mottoet "Tid for det viktigste”. Jeg tok en prat med Dag Inge Ulstein, nestleder i partiet. Han arbeider på Stortinget og støtter KrFs politikk i Bergen, og håper at de får støtte til å prioritere det som virkelig betyr noe – familien.

Jeg spurte ham om partiets fokus for barn, unge og familier i Bergen. Han forteller at KrF vil innføre aktivitetskort for alle under 18 år og etablere utlånssentraler (BUA) i alle bydelene. De ønsker også flere rusfrie møteplasser for ungdom, inkludert alkoholfrie områder som Torgallmenningen.

 

Rødt

Det samme spørsmålet fikk Sofie Marhaug, som representerer Rødt. Hun arbeider på Stortinget i Oslo, etter å ha blitt valgt inn for to år siden. 

- Vår viktigste kampsak er kampen mot økende økonomiske forskjeller. Det gjelder alle som sliter med å betale regninger, inkludert veldig mange barnefamilier. Stadig flere barn vokser opp i fattige familier når prisene stiger mer enn lønningene og ytelsene, sier Sofie., of fortsetter:

- I kommunevalget er det derfor viktig for oss å heve sosialhjelpsatsene ytterligere, slik at de ikke blir stående på stedet hvil når prisene stiger. Vi har også jobbet, og vil fortsette å jobbe for at fritidskortet treffer alle som trenger det og at det blir utformet på en måte som ikke er stigmatiserende.

 

AP

Johanna Fond fra Arbeiderpartiet (AP), brenner også for bedre vilkår for barn og unge, og nevner både sikker barnehageplass der en bor, og gratis SFO som viktige saker for AP. Hun understreker at partiet har prioritert fritidstilbud for unge. Dette inkluderer initiativer som å bygge stor lekeplass på Tollbodkaien, og økt støtte til kultur- og idrettsaktiviteter for barn. Videre har de støttet LIM-prosjektet (Leksehjelp, Idrett, Mat), og idrettslagene for å holde medlemsavgiftene lave. 

- Det er viktig med varierte fritidstilbud for at barn og unge skal trives i byen vår. Derfor skal vi etablere flere fritidsklubber, sosiale arenaer, Fysak og bygge nye haller. I tillegg skal vi sørge for at unge får hjelp når de trenger det og derfor skal vi få flere Ung Arena, rask psykisk helsehjelp og flere helsesykepleiere.  

 

Venstre

Venstre er ett av Norges eldste parti, og sier de er spesielt opptatt av frihet for alle som bor her. De fremhever bybane til Åsane og Laksevåg, som en av deres fremste saker i Bergen. Per-Arne Larsen er partiets førstekandidat.
- Vi er opptatt av at alle barn skal få gå i barnehager og skoler som er oppusset og har et godt inneklima. Derfor mener vi det er viktig å pusse opp flere av de barnehagene og skolene vi har i dag, sier han, og fremhever at uteområder også er spesielt viktig.
- Vi ønsker å få flere lekeplasser særlig sentrum som ikke har den samme tilgangen på natur som andre deler av byen. Det er også viktig at vi ikke fjerner den fantastiske naturen som Bergen har å by på, og vi er veldig streng på hva vi tillater av bygging i naturen. 

 

Høyre

I dag er Linn Engø fra AP ordfører i Bergen. Men dersom Arbeiderpartiet ikke får tilstrekkelig oppslutning under årets valg, vil Bergen få ny ordfører og byrådsleder. Mye tyder på at den nye ordføreren kommer fra Høyre, som er det historisk største partiet i Bergen ved siden av AP. 

Gruppeleder Charlotte Spurkeland fra Høyre understreker viktigheten av tilstrekkelig antall lekeplasser, idrettsanlegg og kulturtilbud for barn over hele byen. Barnehageplasser og gode skoler med dyktige lærere er også nøkkelfaktorer. Høyre ønsker også å investere mer i trygge skoleveier og flere gangfelt.

- Det er viktig at alle barn får i seg mat i løpet av skoledagen, men vi mener at matpakkeløsningen fungerer godt. I Høyre vil vi istedenfor prioritere å bruke penger på skolebøker, flere lærere og oppussing av skolebygg, sier Charlotte.

 

Bergenslisten

I gamle dager hadde Norge bare to politiske partier: Venstre og Høyre. Disse partiene er fremdeles aktive, men stadig flere nye partier kommer på banen, både lokalt og nasjonalt. Et av de ferskeste tilskuddene i Bergen er Bergenslisten. Jeg snakket med Fred Risberg, og fikk høre mer om partiets syn på barn og unge. 

- Bergenslisten ønsker å tilby alle barn muligheten til å utvikle seg i henhold til deres talenter og ønsker. Vi er alle forskjellige, med ulike interesser, og vi må tilby en variasjon av muligheter som treffer alle, uten at det blir dyrt. Gratis, sunn skolemat hver dag er også en svært viktig post på vår agenda.

 

Miljøpartiet de Grønne

Miljøpartiet De Grønne (MDG) setter miljøet, naturen og dyrene i fokus. De kjemper mot nedbygging av naturområder og for å redusere forurensning og klimagassutslipp, og legger vekt på å støtte de mest sårbare både i Norge og globalt.

- Det er viktig for oss at alle barn og barnefamilier skal ha gode steder å bo, der det går an å leke og bevege seg trygt i nærområdet. Derfor vil vi ha mer fortau, sykkelvei og bilfrie plasser, og flere parker og lekeplasser. 

Katrine Nødtvedt deler MDGs mål. Hun forteller at partiet også ønsker å styrke støtten til organisasjoner som tilbyr aktiviteter for barn og unge, og har fokus på å opprette Ung Arena i alle bydelene, for å hjelpe barn og unge som har det vanskelig hjemme. 

 

Sosialistisk Venstreparti

Sist, men ikke minst, er Eira Vilde Martinsen Garrido fra Sosialistisk Venstreparti (SV). For SV er det mellom annet viktig å sikre god oppvekst, mellom annet ved å innføre gratis SFO, barnehage og kulturskole, sikre rett til barnehageplass i eget nærmiljø, samt å gjøre alle områder rundt barnehager trafikksikre, med tiltak som begrenser biltrafikken. 

- Ingen barn skal gå sultne på skolen. Derfor vil SV innføre gratis skolemat for alle elever, og tilby et variert utvalg av frukt og grønnsaker for å fremme sunne spisevaner og helsebevissthet hos unge, sier Eira. Partiet fokuserer også på lærertetthet og tilpasset opplæring for å sikre at hver elev kan nå sitt fulle potensial.

Hvilket parti er du mest enig med?

 

Vil du vite mer om valg, lokalvalg og begrepene som brukes i teksten her? Sjekk gjerne ut Irenes oversikt over begrep og hva et lokalvalg er i utgave 102 av Barn i Byen, eller på www.barnibyen.no.

Hvert parti har fått muligheten til å uttrykke seg til denne saken, men noen parti har ikke svart på henvendelsen. 

 

Andre Artikler