Natalie og Siri_6524.jpg
20. september 2023

Å bygge trygghet og aksept

Ordet seksualitet er stort, for mange skummelt, og gjerne lastet med en rekke ulike meninger, tanker og forbehold. Når man tar et slikt ord inn i skolen, og diskuterer undervisningsopplegg, behov, og ikke minst: Hvor tidlig skal dette introduseres for barn - får man reaksjoner. Men hva er egentlig seksualitetsundervisning? Hvorfor er dette noe barn behøver å lære om? For å svare på noen av disse spørsmålene har Barn i Byen fått hjelp av Siri og Nathalie: lærerstudenter ved Høgskulen på Vestlandet.

Tekst og foto: Mai Vabø

- Som lærerstudenter med fokus på naturfag, er spørsmålene rundt seksualitetsundervisning i skolen noe som engasjerer oss sterkt. For selv om naturfag ofte handler om universet, naturen rundt oss, er også mennesket sentralt, både i biologien, fysikken og i kjemien, sier Siri. Siri og Nathalie mener at en stor del av mennesket får for lite fokus i undervisningen, enten det gjelder i barnehagen, grunnskolen, eller nå som lærerstudenter. For informasjon, opplæring og kunnskap om psykisk og fysisk seksuell helse, eller nettopp seksualitetsundervisning, er fremdeles et omdiskutert tema i dagens undervisningsopplegg. 

Seksualitetsundervisning inkluderer tema som hvordan kroppen fungerer, reproduksjon (hvordan man får barn), prevensjon (hvordan unngå å få barn), og seksuelt overførbare sykdommer. Dette er kanskje ikke noe små barn har behov for å lære om før senere i livet. Men seksualitetsundervisning tar også for seg viktige verdier. Om grensesetting, respekt for andre, og kommunikasjon mellom mennesker. Viktige tema å lære om, for å kunne utvikle et sunt forhold med både seg selv og andre.

- Seksualitetsundervisning er viktig fordi det hjelper oss - også som barn - å forstå andre, snakke om følelsene våre og forstå oss selv. Dette skaper miljø og samfunn som aksepterer og respekterer at mennesker er forskjellige, forteller Nathalie.

Åpenhet og kommunikasjon

- Å lære å kommunisere om seksualitet er viktig for barn for å kunne uttrykke seg selv, snakke om sine grenser og for å akseptere forskjeller i mennesker. Dersom barn tidlig lærer å snakke om temaet på en respektfull og god måte, unngår vi tabuet, og at det er flaut å snakke om disse viktige temaene. Åpenhet og kommunikasjon rundt hva som er greit og ikke greit når det gjelder kropp og seksualitet kan hjelpe mot både mobbing og overgrep - også i ung alder, understreker Siri.

Flere ulike trinn

Ifølge de to lærerstudentene, kan temaet seksualitet gjerne være en del av undervisningsopplegget så tidlig som i barnehagen, men her på en grunnleggende måte hvor man snakker om kroppen i enkle grep, og forklarer grensesetting. Hva som er snilt og ikke, og hvordan barna selv kan bestemme over sin egen kropp. 

- På barneskolen følges dette opp med å lære mer om de fysiske forandringene som skjer i kroppen, nettopp fordi barna snart vil oppleve dem selv, og det er viktig å komme dem i forkjøpet, slik at de har en forståelse av hva som er normalt og ikke. Samtidig skal barna nå lære mer om hverandre og respekt for andre. Grenser og etikk er også viktig å fortsette å snakke om, for å bygge forståelse og mer kunnskap fra det man allerede har snakket om i barnehagen og de første skoleårene, sier Nathalie.

Først i senere år, som tenåringer, kommer temaene mange tenker på som seksualitetsundervisning frem i undervisningsopplegget. Men yngre barn er nysgjerrige mennesker, og Siri og Nathalie understreker at det er viktig å svare på spørsmålene de stiller med åpent sinn.

- Når vi er små er vi nysgjerrige på vår egen kropp, andre sin kropp, mamma og pappa sin kropp, og lurer på alt mellom himmel og jord. Derfor er det viktig å lære om kropp og seksualitet fra tidlig alder. Grip muligheten til å snakke om det når sjansen byr seg, også i hjemmet. Dersom man normaliserer begrepene og følelsene blir det lettere for barna å ta det opp også i senere tid, når de blir tenåringer. 

Trygge voksne

De to studentene understreker at alt ansvaret ikke kan ligge på lærer og helsesykepleier, selv om det er disse som tar seg av undervisningen. Det er viktig at barna har trygge personer som de stoler på å snakke med. 

- På barneskolen har ofte læreren ansvar for seksualitetundervisningen i klasserommet, men det er ikke sikkert at læreren har fått opplæring i dette på lærerskolen. Derfor må også myndighetene som bestemmer hva vi som lærerstudentene skal lære om, ta ansvar her, mener Siri. Hun sier at seksualitetsundervisningen er undervurdert i lærerens utdanning, og ikke holder tritt med utviklingen i samfunnet. 

- Barn er mer utsatt for seksuelt innhold i hverdagen, spesielt via internett. Dette kan skape negative holdninger og dårlig selvbilde knyttet til kropp og seksualitet. God seksualundervisning gjør at vi snakker mer sammen, spesielt om de tingene vi alle er usikre på å prate om. Når vi ikke tør å snakke om ting, blir det lettere at det som egentlig er helt normalt, blir sett på som unormalt. Om det er seksuell legning, fysiske forandringer eller kanskje forelskelser. I tillegg kan et godt undervisningsopplegg skape større respekt for hverandre. Om ikke å bekjempe, kan dette kanskje bidra til å minske arenaer for mobbing, avslutter Siri og Nathalie. 

 

Andre Artikler