K_Lange_21_09_CHARLOTTE_0676.jpg
04. mai 2023

Å senke forventningene kan gjøre familielivet bedre

Charlotte Mjelde har alltid visst at det var psykolog hun ville bli. Akkurat nå er det småbarnsperioden hun er spesielt opptatt av.

Tekst: Mette Cecilie Johansen Foto: Karina Lange

- Å jobbe med barn og unge gir mye mening til livet mitt, fordi jeg føler at jeg virkelig kan gjøre en forskjell. Familien er viktig, og jeg synes den burde verdsettes enda mer. Man kan gjøre mye hvis man støtter opp under familiene.

Charlotte er også småbarnsmor, så hun vet godt hvor stressende den perioden i livet kan være og hvilke utfordringer vi som foreldre kan møte på.

Barnas følelser, voksne rollemodeller
Mye, men slett ikke alt, av måten vi selv oppdrar våre barn på er nedarvet. Tidligere var man mer opptatt av hvordan forme atferd, mens vi nå ser mer innover mot det som foregår på innsiden.

- Det har vært en lang tradisjon på å rett og slett undertrykke følelser, og bare vise at man er glad. Glad har vært den eneste følelsen som er akseptert. Det er kjempevanskelig. Hvis man ikke får øvd på sinne som liten, så vet man i hvert fall ikke hvordan man skal håndtere det som tenåring, sier Charlotte.

Tidligere var det vanligere at man skulle korrigere, og kontrollere barna slik at de passet inn i normer og regler. Oppførte de seg dårlig var det barna det var noe galt med. Nå tenker vi mer på miljøet rundt.

- Barn utvikler seg gjennom det sosiale samspillet med oss som foreldre. De har et grunnleggende behov for positiv kontakt med deg som voksen, eller deg som forelder. Og det er det som gjør at barna vokser opp og har det godt med seg selv.

Charlotte mener vi som foreldre har en viktig jobb som rollemodeller når vi viser våre egne følelser.

- Det er greit å vise følelser foran barnet. Du kan godt bli sint foran barnet. Men, det er forskjell på å rope, skrike og kaste ting, og å si «ugh, nå kjenner jeg meg irritert.»

Når vi behandler våre barn med empati, respekt, omsorg og kjærlighet, bidrar det til å bygge trygge barn. Disse barna går ut i verden og er gode med andre.

- Det er en god ting at vi i dag er mer opptatt av følelser og at unge vokser opp med en større kapasitet eller evne til å håndtere følelsene sine, og at det er mer rom for å vise følelser, uten at det er skambelagt eller tabu.

Balansegang og forventninger
I jobben treffer Charlotte mange som strever med balansen mellom å sette grenser og møte følelser. Det er helt greit at barnet blir sint, men det er ikke greit at barnet slår.

- Da må vi som foreldre gå inn og være barnets fornuft. Vi må stoppe barnet, og så kan man si «nå ser jeg du er sint», og sette ord på følelsen. Men noe som funker enda bedre er å anerkjenne fakta. Hva var det som skjedde som gjorde barnet sint, og å anerkjenne det som skjedde.

Charlotte selv lærer også barna sine alternative utløp. Blir 3-åringen sint er det greit å vise det gjennom å trampe i gulvet, eller å brøle, i stedet for å slå eller skade andre. Denne evige læringsprosessen gjentas og gjentas til barna modnes og det blir lettere for dem å håndtere følelser.

I barnas sko
Lek i oppdragelsen er Charlotte stor tilhenger av. At poden nekter å kle på seg når man er på vei ut til barnehagen om morgenen er nok en situasjon mange kjenner seg igjen i. Å late som om genseren eller skoene kan snakke kan være den lille manøveren som snur situasjonen.

- Det at barnet uttrykker et behov eller et ønske, betyr ikke at vi skal innfri det ønsket, men vi kan vise forståelse for at det oppleves slik for barnet. Det er kanskje der nøkkelen til å bli litt klokere på barna våre ligger, gjennom det å sette seg selv i barnas sko. Spesielt i småbarnsperioden er det viktig å huske på at barnas hjerne styres av lyster og impulser. Grunnen til at vi havner i konflikt med barna, ligger ofte i for høye forventinger til dem, og hva vi tenker de skal få til.

- Å forvente at et barn som er veldig ute av seg skal «ta seg sammen», er for mye å for en 3-4 åring. Eller det å sitte stille ved middagsbordet i 15 minutter. Når vi senker de forventningene, så blir det lettere å være foreldre. Når vi forstår at barnet mitt er ikke er trassig, men har lyst til å leke.

Fra Instagram til nettside og bok
I august 2020 startet Charlotte på Instagram. Det ble fort et stort engasjement der, og i skrivende stund har hun over 32 000 følgere. Her deler hun ikke bare gode råd fra en psykologs perspektiv, men også personlige blikk på livet som småbarnsmor. Ut fra Instagram ble ideen om en foreldreportal på nett født, og i februar kom boken «Bli klokere på barnet ditt - en praktisk guide til trygge barn med god selvfølelse». Den røde tråden på både på Instagram og i boken er hvordan bygge god selvfølelse gjennom å kommunisere med barna på gode, empatiske måter, som gjør godt for både barna og oss selv.

- Sånn helt på tampen, har du ett godt råd til foreldre? - Det må være å stole på seg selv.

Andre Artikler