01. juli 2020 Saken ble først publisert i Barn i Byen nr. 84/2019

Boktips! En reise i tid

En vakker historietime.

En visuelt vakker bok som viser oss at vi er alle en del av det enorme puslespillet vi kaller historien.

Tekst: Randi Berge Wandrup

De fleste mennesker blir før eller senere bevisst at stedet der de bor, ikke alltid har sett ut som det gjør i dag. Hvordan så området ut før huset man bor i ble reist? Man tenker seg tilbake til «gamle dager», som er begrepet vi ofte bruker når vi snakker med barna om alt som går forut for oss selv.
I begynnelsen av denne vakkert illustrerte boka, kan du lese under overskriften «Tid»: «Ingen vet hva tid er. Men uten tid ville ingenting forandre seg. Ingenting ville skje, og ingenting ville finnes.» Kanskje en litt enkel definisjon, tid oppleves gjerne som noe abstrakt, noe som strømmer gjennom livene våre mens vi stadig blir eldre og omgivelsene endrer seg.

Bredt lerret
Ikke alle klarer som Einstein å gruble seg fram til en formel som beskriver dette fenomenet. Vi må gjerne ha det visualisert. Og det er akkurat det forfatteren Jan Chr. Næss og tegneren Jens Kristiansen gjør i boka «Et sted i tusenvis av år».
Boken handler om et oppdiktet sted kalt Kristiansvik. Gjennom 18 dobbeltsider i denne avlange boka følges utviklingen av landskapet som utgjør denne plassen. Altså et slags widescreen-perspektiv, der tegneren har plassert seg innerst i en vik, som av høyden på fjellene å dømme befinner seg på Vestlandet.

Hvordan så området ut før huset man bor i ble reist?

Sakte, sakte
Boken går kronologisk til verks. Vi starter i istiden, som varte i rundt hundre tusen år. Landet var dekket av et massivt islag, som ikke slapp taket før for 11 500 år siden. «Veldig langsomt begynte stedet å forandre seg. Årstidene ble varmere, og isen begynte å smelte,» skriver forfatteren, og som for å understreke at dette ikke skjedde i en fart: «Sakte, sakte, sakte gled isen unna.»

Og dermed kommer fremtidens Kristiansvik til syne: «En bred dal. Lave åser. En elv. En stor fjord.» På neste tegning begynner det år grønnes, og de første dyrene dukker opp. Deretter følger tidsepokene slag i slag; eldre steinalder (med de første menneskene), yngre steinalder, eldre bronsealder, jernalderen, før vi kommer til vikingtiden (800–1050), som de fleste barn i dag har et visuelt forhold til takket være TV.

Svartedauen
Fram gjennom middelalderen får Kristiansvik mer og mer preg av å være et sentrum. Høymiddelalderen inntrer med religionskonflikter og kristne konger. I seinmiddelalderen er stedet blitt en livlig by, som får seg noen harde slag når svartedauden river med seg rundt halvparten av befolkningen.

Dansketiden, unionstiden og den industrielle revolusjon gjør gradvis Kristiansvik til en moderne by, fram til i dag, når barna i Kristiansvik grubler over hvordan stedet vil se ut om nye tusen år. Vi er inne i globaliseringens tidsalder.


Dette er en visuelt vakker bok, som med korte, informative tekster gir en historisk ramme rundt livet. Fortiden trekkes nærmere når vi innbys til å forestille oss hvordan det samme landskapet har sett ut gjennom den ene epoken etter den andre. Vi er alle en del av det enorme puslespillet vi kaller historien.MIDT I TIDEN: Kristiansvik i dag, med høyhus, båter, tog og kraner, alt dette vi kaller utvikling. Tegning: Jens Kristensen

Andre Artikler