03. desember 2023

Støtt Barn i Byen

Barn i Byen trenger nye nettsider. Det koster ..!

Kjære foreldre, kjære kulturkonsumenter og kjære bruker av Barn i Byen

Barn i Byen er barnefamilienes guide til gode opplevelser. Siden 2001 har vi distribuert ­magasinet, gratis, hjem til barnefamiliene i Bergen og fungert som deres hovedportal til ­byens kultur- og aktivitetstilbud. I snart 23 år har Barn i Byen vært deres øyne og ører i jakten på gode opplevelser for og med barna. Samtidig har vi vært kulturlivets viktigste informasjonskanal til å synliggjøre deres tilbud for denne gruppen.

I 2024 vil vi lansere en raskere, mer brukervennlig og mye mer omfattende digital formidlingskanal. I de nye nettsidene vil alle kultur- og aktivitetstilbydere få direkte tilgang til å legge inn informasjon om sine tilbud. Også klubber, lag og foreninger vil få sitt eget område på siden hvor de får presentert seg selv og sine tilbud for barn og unge. Vi har ambisjoner om at dette skal bli den beste og mest omfattende formidlingskanal for kultur- og aktivitetstilbud man har sett i dette landet.

Hjelp oss med å realisere disse ambisjonen! Om du støtter oss med 100, 500 eller 1.000 kroner, så er ditt bidrag verdifullt. Kanskje du også har en «rik onkel» som ser etter et godt formål å sponse?

Alle midler går til å skape gode ­oppvekstsvilkår for byens barn og gi dem gode valgmuligheter.

Støtt oss nå via folkefinansieringstjenesten Spleis
Klikk her: spleis.no/barnibyen


Du kan også støtte oss direkte ved å vippse til 849501

Tusen takk!

Utdrag fra Barn i Byens vedtekter:

§ 2 Ideelt aksjeselskap
Barn i Byen er et ideelt aksjeselskap med et allmennyttig formål. Selskapet skal drives uten erverv som formål, og skal ikke opptjene overskudd utover det som er nødvendig for utvikling og drift av selskapets ideelle virksomhet.

§ 3 Formål
Barn i Byen har som formål å synliggjøre mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbud for ALLE barn og barnefamilier og inspirere dem til deltakelse – uavhengig av familienes økonomi, ­sosial bakgrunn og ressurser. Barn i Byen skal være en viktig aktør i arbeidet med å skape gode ­oppvekstsvilkår for barn, gi dem gode valgmuligheter og til å utjevne sosiale forskjeller.

Barn i Byen bruker FNs Barnekonvensjon, Artikkel 31, som en ledestjerne for vårt arbeid. Den sier at «alle barn har rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet». Barn i Byen vil også tilføye; «aktiviteter som er tilpasset barnets evner og interesser».

Vårt slagord er «Gjør barndommen litt rikere».

Andre Artikler