Mobbeombud_2286.jpg
01. juli 2020 Saken ble først publisert i Barn i Byen nr. 80/2018

Du har rett til å ha det bra!

Harry Potter er elev på en skole som heter Galtvort. Hvis Galtvort lå i Norge, ville Harry hatt de samme rettighetene som andre elever i Norge.

Tekst: Mari-Kristine Morberg

For at du skal få vite mer om retten din til et godt skolemiljø, vil jeg fortelle litt om Harry Potter og skolemiljøet på Galtvort.


Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det står i loven som gjelder for skolene. Det er viktig å vite hva du har rett på, selv om det kan være vanskelig for både barn og voksne å skjønne hva som står i loven. For å ha et godt skolemiljø, betyr det at du ikke skal oppleve krenkelser. En krenkelse er noe negativt som gjør deg lei deg, sint, skamfull eller flau. På Galtvort skjer det mange ting som ikke er greit. Hvis Galtvort hadde fulgt norsk lov, så skulle alle som jobber på Galvort ha fulgt nøye med på om elevene hadde det bra. McSnurp, Slur, Nask og Gygrid må følge med og rektor Humlesnurr må følge med.

Hvis Galtvort hadde fulgt norsk lov, så skulle alle som jobber der ha fulgt nøye med på om elevene hadde det bra.

I «Harry Potter og Ildbegeret» ser læreren Alastor «Galøye» Bister, at Malfang og vennene hans plager Harry. Galøye griper inn og stopper Malfang. Akkurat som han skal! Men, Galøye forvandler Malfang til en ilder! Det er ikke lov i Norge! Voksne som jobber på skolen har ikke lov til å latterliggjøre eller tråkke på elever. Hvis Galøye jobbet på en norsk skole, skulle han ha stoppet plagingen og så gitt beskjed til Humlesnurr om det som hadde skjedd.

Hvis en elev har opplevd noe som ikke er greit, må skolen undersøke det. For å undersøke kan en lærer snakke med elevene, spørre hva som har skjedd, hun kan bruke en klassemiljøundersøkelse eller hun kan observere samspillet mellom elevene (det betyr å følge ekstra nøye med). Harry er redd for å fortelle lærere eller Humlesnurr om mye av det som skjer på skolen.

Hvis Galøye jobbet på en norsk skole, skulle han ha stoppet plagingen og så gitt beskjed til Humlesnurr om det som hadde skjedd. 

Noen ganger vil ikke Harry si noe, fordi han da først må fortelle at han selv har brutt reglene eller gjort noe dumt. Andre ganger gjør arret til Harry vondt hvis Voldemort er i nærheten. Harry sier ikke noe om dette fordi han vil være modig og sterk, og fordi han ikke har bevis eller han tror han innbiller seg ting. Sånn har ganske mange barn og unge det også. Det kan være vanskelig å bevise at noen alltid snur seg når du kommer, ikke svarer når du sier noe eller sender deg stygge blikk når ingen voksne ser det. Men selv om det er vanskelig å bevise, eller om du er usikker på hva som skjer selv – så skal skolen ta deg på alvor. Så hver gang Harry ikke tør eller vil fortelle om det vanskelige som skjer, så tenker jeg: «Gi beskjed! Du må gi beskjed for å få hjelp! Dette er ikke trygt for deg!»

Når skolen vet hva som skjer, så skal de lage en plan for hvordan du kan få det bedre. Det heter en aktivitetsplan. På Galtvort bruker for eksempel Humlesnurr ekstra vakthold og ekstra forhekselser, så ingen skal kunne komme ut eller inn av skoleområdet. Når Humlesnurr får vite at Voldemort kommer inn i tankene til Harry, bestemmer han at Harry må trene på psykoblokkering: å holde Voldemort ute av hodet sitt. Av og til er det godt med tips og råd til hva du kan gjøre for å hjelpe deg selv, men det er kjempeviktig at de voksne på skolen jobber med hele klassemiljøet og skolemiljøet for at det skal bli bedre og trygt for alle. Det kunne de gjort mye mer av på Galtvort og faktisk på mange norske skoler også.

Skolen må gjøre alt som står i planen de har laget og så må de sjekke at planen virker. Det betyr at elevene som ikke har det bra får det bedre! Hvis det ikke virker, da må skolen gjøre noe annet. Hvis det fortsatt ikke hjelper, så kan du klage til Fylkesmannen i Hordaland. De skal passe på at skolene følger loven.

HUSK! Skolen skal følge med! Men du bør gi beskjed hvis du eller noen andre på skolen din ikke har det bra. Da skal skolen ta deg på alvor og de skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg! Skolen må jobbe hele tiden for at alle elevene skal ha det bra. Det er rektor sin jobb å passe på at loven følges.


Dette er spalte nr. 1 i en føljeton som handler om barn, mobbing og miljø. 

Les intervju med mobbeombud, Mari-Kristine Morberg som stod på trykk i Barn i Byen nr. 79/2018, her 


Fakta

Mobbeombudet i Hordaland har fått sin egen spalte i Barn i Byen, og her skriver hun direkte til barna. Neste gang får du råd om hva du kan gjøre for at alle skal ha det bra!

Mari-Kristine Morberg er Hordalands første mobbeombud. Hun er mobbeombud for alle som går i barnehage og på skole i Hordaland. Alle kan ta kontakt med mobbeombudet.


Har du spørsmål om barnehage/skolemiljø, lurer på hva slags rettigheter du har eller er usikker på hvordan du kan gå frem for å få hjelp? Ta kontakt! SMS/mobil: 404 01 557. Epost: mobbeombod@hfk.no. www.facebook.com/mobbeombodet Snapchat: mobbeombod

Nyttige sider:
www.hordaland.no/mobbeombod
www.nullmobbing.no
www.fylkesmannen.no/hordaland

Andre Artikler