Vestlandske Teatersenter

Vestlandske Teatersenter holder til på Cornerteateret der de driver teaterskole og setter opp forestillinger. arrangerer den internasjonale barne og ungdomsteaterfestivalen MINI MIDI MAXI.