Arrangement

Trilogi mat-kultur-folk.jpg

Trilogi mat – kultur – folk

Internasjonale matretter og aktiviteter for barn. Nye tema hver gang.

Mat – kultur – folk

Krohnhagen kafe og veksthus har åpen kafe med tematiske retter hver lørdag.

Kulturhuset Danckert Krohn har kulturtilbud spesielt tilrettelagt for barn i Kultursalen.

Arrangør er Kirkens Bymisjon i Bergen, og Bergenhus og Årstad kulturkontor. Velkommen!

Lørdager fra 9.3 –6.4

Hver lørdag er en unik lørdag. Aktiviteter og tematikk vil variere fra uke til uke.

 

 

Program varierer fra uke til uke, følg med her for oppdatering.