Arrangement

42 Svindler med stil, foto www.svindlermedstil.no (2).jpeg

Magisk show

Illusjonist Ruben Gazki har eit magisk show der han med utgangspunkt i ei bibelhistorie lærer oss at me alle er god nok og at me kan vera verdifulle for kvarandre akkurat som me er. Arna Soul Children synger. Passar for barn, ope for alle.

 

 
Arna Kyrkje, Lakslia 19Pris: kollekt

Arr: Arna og Ytre Arna kyrkje