Arrangement

magne lien lia.jpg

Vandringstur frå Lia opp på Liafjellet

SUNDAG 30. APRIL KL. 12.00
Me følgjer den historiske vegen opp, og fortel om plassar og storhendingar langs vegen tilbake i tid. Oppe på Liafjellet passerer me skyttargraver frå siste verdskrig. Me skal også innom plassane der hyttene stod, og fortelje om hyttelivet den gong. Kan også kome overraskingar på turen. Etter turen ca. kl. 14.00 samlast me på Lien Gardsmuseum.

 

oppstart ved Nordstrandveien 70

Ingen påmelding. Kle deg etter veret. Me legg tilrette for parkering ved låven.
Arr.: Lien Gardsmuseum