JOIN–IN teaterkonferanse

Konferanse om interaktivitet og deltakelse i teater for barn og unge.

 

30. sept til 2. okt 2021 arrangerer K:13 scenekunst (tidligere Kompani13) og SYV MIL den internasjonal konferansen JOIN IN i Bergen. De jobber for å ta barn og unge på alvor som publikummere og at kunst skal gi dem nye muligheter for å uttrykke seg og sin rolle i samfunnet.

 

Konferansen skal bidra til en større bevissthet og forståelse for interaktivitet/deltakelse i teater og diskutere interaktivitet som metode for å nå det unge publikum. 

 

Konferansen består av foredrag, paneldebatter, workshops og forestillinger. Noen av forestillingene vil være åpne for publikum!

 

Konferansens hovedarena er Cornerteateret.

 

En stor andel kulturarbeidere i Bergen jobber med å skape scenekunst for barn og unge. At en stor internasjonal konferanse med nettopp det unge publikum på agendaen holdes i Bergen vil være svært verdifullt for byens kunstnere.