Festspillene i Bergen

Festspillene i Bergen ble etablert i 1953 og er flaggskipet blant Nordens festivaler for musikk og scenekunst. Festspillene har etablert seg som et senter for den nordeuropeiske kunstscenen, kjent for urfremføringer, nye produksjoner innen musikk, opera, teater og dans og et stort mangfold i programmet. Unike arenaer som komponisten Edvard Griegs eget hjem og det 750 år gamle kongesetet Håkonshallen utgjør en historisk ramme rundt en sprudlende festival som gir publikum hundrevis av levende, utforskende kunstopplevelser på flere titalls scener ute og inne hvert år.

***
The Bergen International Festival, established in 1953, is the flagship of music and theatre festivals in the Nordic countries. A hub for the Northern European arts scene, the festival has a multifaceted programme profile renowned for world premieres and new productions of music, opera, theatre and dance. Unique venues, including Norwegian composer Edvard Grieg’s own home and the 750-year-old royal hall Håkonshallen, constitute a rich historical framework around a vibrant festival which every year gives audiences hundreds of live, exploratory events on dozens of stages indoors and out.