Arrangement

Småbarnstreff Ytrebygda

Småbarnstreff

Et møtested for foreldre og barn under skolepliktig alder.

Småbarnstreff

Kate Eren Gjerde har ansvaret for Småbarnstreffet på Søreidtunet 4 hver tirsdag. Ellers i uken er det åpent for foreldre/foresatte som ønsker et sted å være sammen.
Dette er et møtested for foreldre og barn under skolepliktig alder

Når været tillater det er vi gjerne ute i skog og mark, på gårdsbesøk eller besøker barnehager etc i nærmiljøet.

Oppstart etter jul: 12.januar.