Arrangement

fpl05.jpg

Fakkeltoget på Løvstakken

Fakkeltoget på Løvstakken er et sosialt og inkluderende arrangement.
Målgruppen er barn og unge, og det skal være lav terskel for å melde seg
på.
Kr. 100 for voksne, og kr. 50 for barn.

Fakkeltoget på Løvstakken har 3 formål:
1) Gjøre folk kjent med fjellet Løvstakken
2) Stimulere til økt fysisk aktivitet
3) Øke det sosiale fellesskapet i nærområdet

Alle får t-skjorte og medalje, samt startnr uten tidtaking. Det er
felles fakkeltog ned fra Løvstakken og servering av pizza, gløgg og
pepperkaker på Ny-Krohnborg skole. Nissen kommer med en hilsen til barna
og alle barn får laminert diplom.

Vi støtter Kreftforeningen i år også.

Fakkeltoget på Løvstakken har vært årlig arrangert siden 2014, utenom i
2020 pga pandemien.