Den Nationale Scene

Byens hovedscene. Bergens nationalteater. Har et bredt tilbud for barn: Familieforestillinger, babyteater og omvisningsforestilling.

Den Nationale Scene er Bergens nasjonalteater. Har tre scener: Hovedscenen, Lillescenen og Teaterkjelleren. Barn og unge er et viktig satsingsområde for DNS. Hvert semester settes opp en stor familieforestilling på hovedscenen. Babyteater tilbys vår og høst. Omvisningsforestillingen Octavia på teateret går som familieforestillingnoen lørdager i høst.