Arrangement

Mylder 2024.jpeg

Mylder 2024 – en utstilling av og for barn!

Om Mylder
Hvert år er Mylder-utstillingsprosjektet knyttet til den årlige MA-utstillingen ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, og gir barna mulighet til å jobbe sammen med en kunstner mot en utstilling. Barna får først omvisning på årets MA-utstilling, hvor ulike teorier om samtidskunst presenteres og debatteres. Etter omvisningen arrangerer en av byens kunstnere en workshop som gir barna et unikt innblikk i hvordan en kunstner jobber. Videre deltar de selv i en kunstnerisk produksjon, som følger hele prosessen fra idé til ferdig arbeid, for å konkretisere det som ble diskutert under omvisningen. Prosjektet avsluttes med utstillingen Mylder, bestående av alle barnas verk og kuratert av den inviterte kunstneren.

I dette prosjektet skulle skoleelevane jobbe todimensjonalt med tekstiler ved hjelp av applikasjon, som vil seie å feste eit tøystykke fast til eit anna, for å lage eit bilde eller ein dekorasjon. Teknikken vi brukar kan også minne litt om collage. Temaet for verkstaden er «ein ting du har vore glad i, som du ikkje har lenger, og som du kanskje hadde gløymt». Eksempel på dette kan vere leiketøy, kosedyr, tepper, klesplagg, sko, tilbehør osb. Med andre ord skal vi jobbe med minner, objekt og relasjoner til materialer.

Om Mari Norddahl
Norddahl er utdanna med master i kunst frå KMD i 2017, og arbeider med skulptur, installasjon og performance som dreier seg om mjuke, abstrakte tekstilobjekt. Tekstil er Norddahl’s hovudmateriale, og objektet som fenomen er sentralt i alle hennes arbeider. Hun er oppteken av korleis vi tolkar og ilegg verdi til tinga rundt oss, samtidig stiller hun spørsmal om objektet kan ha eigen vilje, eller om dette berre er eigenskapar vi mennesker gir dei.