Arrangement

Small_Ahmed Umar - Glowing Phalanges_02_0141_1-kopi.jpg

Ahmed Umar - Glowing Phalanges: Omvisning og verksted for barnefamilier

Ahmed Umar - Glowing Phalanges
15.09 - 07.01

Søndager kl. 13 i hele utstillingsperioden: Omvisning og verksted for barnefamilier
Bergen Kunsthalls utstilling nå i høst er viet en veldig spennende kunstner, opprinnelig fra Sudan, som kom hit som politisk flyktning i 2008. Ahmed Umar bruker sin kunst for å fortelle historier, om seg selv og sine erfaringer, om tro og ritualer, og om sine forbindelser til de svarte faraoene i det gamle kongeriket Kush, det nubiske imperiet i Sudan. Materialene han bruker er viktige for historiene som fortelles, og ofte er de materialene han bruker suvenirer han har samlet inn fra afrikanske og asiatiske land. Suvenirene tas fra hverandre og settes sammen på nye måter med andre type materialer. Deler av et hvalskjelett vil også være med i utstillingen, som totalt har hele 99 objekter!

Gratis for barn, ordinær kr. 50, student/honnør kr. 25, medlem gratis