Arrangement

Dei fire årstidene Moonmade produksjoner.jpg

Dei fire årstidene

Dei fire årstidene er ei visuell og poetisk konsertframsyning for barn. Framsyninga nyttar musikk, dans og leik for å lære barna om årstider, sansar og kjensler vi har. Kan årstider og sansar ha noko til felles?

Konsertframsyninga består av fire delar, som kvar representerer ei årstid. Publikum får sjå ein årstid når dei kjem på framsyninga, og det er den årstida som gjeld akkurat no.

Før framsyninga vil det være mogleg å delta på ein verkstad med maks 25 deltakare, det er eigen påmelding til denne. På verkstaden blir barna utfordra til å bruke heile kroppen når dei får være med å dansa årstidene våre. Dei skal få høve til å utprøve og uttrykke eigne kjensler og haldningar.

Ved: Moonmade produksjoner – Hanne Vatnøy og Ine Terese Hogstad
Varighet: cirka 35 minutter
Alder: Fra 4 år
Klokkeslett verksted: 12.00
Klokkeslett forestilling: 14.00