Barnelørdag i bydelene

På ulike arenaer i hele Bergen vil befolkningen kunne oppleve forestillinger for barn og for hele familien.