Arrangement

André Marton Pedersen-kopi.jpg

Kveldsmattur med Barnas Turlag

Pakk kveldsmaten i sekken og bli med Barnas Turlag på kveldsmattur. 

Program vår 2023

18.4: Kveldmattur til Smøråsen. kl 16.30–19. Gratis men krever påmelding.