Arrangement

bark-toppbilde3-1600x.jpg

BARK Sletten

Barnas Røde Kors (BARK) er et GRATIS fritidstilbud til elever i barneskolen.
Vi tilbyr ukentlig gratis aktivitetene i ulike bydeler i Bergen. BARK har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. I tråd med Røde Kors verdier ønsker vi å formidle kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt og internasjonalt perspektiv. BARK er åpent for alle barn. Det er ingen påmelding til BARK-gruppene, barna kan bare komme når de vil.
BARK Sletten
Onsdager kl 17.00-18.30.  Stengt i feriene. 
Oppmøte: Gymsalen Slettebakken skole. 9–13 år.  Aktiviteter i gymsal og ekskursjoner i nærmiljøet.