Arrangement

BARK_2159.jpg

BARK Sletten

Barnas Røde Kors (BARK) er et GRATIS fritidstilbud til elever i barneskolen.

BARK tilbyr ukentlig gratis aktivitetene i ulike bydeler i Bergen. BARK har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. I tråd med Røde Kors verdier ønsker vi å formidle kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt og internasjonalt perspektiv. BARK er åpent for alle barn.

OBS! Som en del av smittevernstiltak på BARK, er det forhandspåmelding til hver BARK treff.

Annet: BARK har en facebook side for andre oppdatering og info

BARK treff høstsemester 2022
fra uke 35- uke 49 (ikke høstferien)
BARK Sletten (9-13 år)
Når: hver onsdag kl. 1700-1830
Aktivitet: Gymsal aktivitet, tur/utflukt eller kulturopplevelse
Oppmøte: Gymsalen Slettebakken skole
Påmelding: 48396279