Barnas Røde Kors

Barnas Røde Kors (BARK) er et GRATIS fritidstilbud til elever i barneskolen og har slagordet "MORO -MANGFOLD-MESTRING!". Aktivitetene varierer fra ekskursjoner i nærmiljø, lek, førstehjelpsopplæring og fysisk aktivitet både inne og inne.
Vi tilbyr ukentlig gratis aktivitetene i ulike bydeler i Bergen. BARK har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. I tråd med Røde Kors verdier ønsker vi å formidle kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt og internasjonalt perspektiv. BARK er åpent for alle barn. Det er ipåmelding til BARK-gruppene.