Barnas Røde Kors

drage 2 lars og adrian.jpg
Barnas Røde Kors (BARK) er et GRATIS fritidstilbud til elever i barneskolen og har slagordet "MORO -MANGFOLD-MESTRING!". Aktivitetene varierer fra ekskursjoner i nærmiljø, lek, førstehjelpsopplæring og fysisk aktivitet både inne og inne.
Vi tilbyr ukentlig gratis aktivitetene i ulike bydeler i Bergen. BARK har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. I tråd med Røde Kors verdier ønsker vi å formidle kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt og internasjonalt perspektiv. BARK er åpent for alle barn. Det er ingen påmelding til BARK-gruppene, barna kan bare komme når de vil.
BARK-gruppene i Bergen:
BARK Fyllingsdalen
Mandager kl. 17.00-18.30 på Sælen skole. 
Fysisk aktivitet ute og inne, samt ekskursjoner i nærmiljøet
BARK Sletten
Onsdager kl 17.00-18.30. Fra 4.-7. klasse. Aktiviteter i gymsal og ekskursjoner i nærmiljøet.
ByBARK
Onsdager kl.16.00-17.30. Aktiviteter på Fellesverket (aktivitetshus for unge ligge like ved kino) og ekskursjoner i nærmiljøet. 

BARK Barneklinikken
Onsdager kl.16.45-18.00 på Leketerapien. BARK Barneklinikken er en aktivitets- og besøksordning for innlagte på barn og ungdomsavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus.
BARK på Krisesenteret
Onsdager kl. 17.00-19.00. Aktivitetstilbud for barn med mødre som er tilknyttet krisesenteret. 
EVA BARK- Tilbud til barn tilknyttet EVA aktivitet
BARK Pluss- Aktivitetstilbud i skoleferie og helgeturer, festivaler, skidager og andre muligheter som dukker opp. Følg med! mer info 

Fridalen skole Jentegruppe
Tirsdager kl 12.00-14.00. Jenter i 5.-7.klasse med minoritetsbakgrunn får tilbud om ulike aktiviteter for trivsel og mestring. Gruppen blir drevet av skolens helsesøster i samarbeid med Røde Kors frivillige.
Slettebakken skole Jentegruppe
Onsdager kl 14.15-16.00. Jenter i 5.-7.klasse med minoritetsbakgrunn får tilbud om ulike aktiviteter for trivsel og mestring. Gruppen blir drevet av skolens helsesøster i samarbeid med Røde Kors frivillige.