Arrangement

event_hoved-kopi.jpg

Kulturdag i Nykirken


Velkommen til Kulturdag i Nykirken!

Dette er dagen hvor vi inviterer hele Nordnes til å være med å skape noe sammen i og rundt Nykirken.

Bymarked med Bærekraftige liv på Nordnes
Utstilling og marked med Galleri Vox
Servering fra Nordnes I.L.
Festtog fra Klosteret med Lungegaardens Musikkorps og Åpne barnehager
Barnekonsert med Naboen Min, Nordnes Barnegospel og grupper fra Bergen Dansesenter
Konserter med Gamlekarmusikken, Studinekoret Kalliope, Carsten Dyngeland trio og prosjektkoret i Nykirken
Kaffesmaking med Kaffemisjonen
Besøk til tårn, ruin og orgelgalleri

Arrangert av: Bærekraftige liv på Nordnes, Galleri Vox, Nordnes I.L., Lungegaarden kulturarena og Bergen domkirke menighet.

Støttet av: Bergen Kommune, Ildsjelfondet, Bergen kirkelige fellesråd, Opplysningsvesenets fond og Stiftelsen Johanneskirkehjemmet

Tidsplan, foreløpig (det kan bli små justeringer frem mot arrangementet):
10.00 - Festtog fra Klosteret
11.00 - Barnekonsert med Naboen min
Oppvarming / gjester: Bergen dansesenter og Nordnes Barnegospel.
13.00 - Konsert Gamlekarmusikken
14.30 - Konsert Carsten Dyngeland trio.
Gjester: Prosjektkoret i Nykirken
15.45 - Minikonsert Studinekoret Kalliope
16.00 - Kaffesmaking med Kaffemisjonen
Obs. begrenset antall plasser, påmelding på mail til em833@kirken.no
Marked, utstillinger, kiosk og tårnbesøk er åpent fra kl 11 til kl 16.

ARRANGEMENTET ER GRATIS