Mer info/billetter: Badnajazz er for born i alderen 0-16 år
Vår heimeside: www.vossajazz.no
Badnajazz: https://vossajazz.no/badnajazz/