Åpne møteplasser

Møte venner, spille spill, drive med kreative aktiviteter eller bare henge sammen med andre

Bergen kommune har åpne møteplasser som eget satsningsområde i høst. Her kan man stikke innom for å møte venner, spille spill, drive med kreative aktiviteter eller bare henge sammen med andre. Møteplassene drives av Team for aktivitet, Enhet for kulturformidling og deltakelse. Det finnes også en rekke andre åpne ungdomstilbud i regi av både kommunen og ulike organisasjoner. Les mer under.

Åpne møteplasser junior

Åpne møteplasser for junior er for gutter og jenter i alderen 10 - 13 år. Møteplassene har voksne aktivitetsledere som gleder seg til å ta i mot barna med morsomme aktiviteter. De tar også i mot ønsker, slik at barna selv kan påvirke hva som skal skje.

Åpne møteplasser ungdom

Her kan du som er i alderen 13 - 16 år stikke innom for å møte venner, spille spill, drive med kreative aktiviteter eller bare henge sammen med andre. Tilbudene har fokus på medvirkning fra ungdommene selv, Møteplassene har voksne aktivitetsledere. Sammen med ungdommene vil de legge til rette for aktiviteter ut fra ungdommenes egne ønsker og initiativ.

Andre åpne ungdomstilbud og ungdomsklubber

Det finnes også en rekke andre ungdomstilbud som er åpne/drop-in. Kanskje har du en spesiell interesse du ønsker å dyrke? Ta en kikk nedenfor og se om du finner noe som passer for deg. Tilbudene er i regi av kommunen eller av ulike organisasjoner.