Støtt oss

Spleis stort bilde.jpg

Støtt oss

Barn i Byen trenger givere og sponsorer.

Barn i Byen er et ideelt aksjeselskap med et allmennyttig formål. Vi har som formål å synliggjøre mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbud for ALLE barn og barnefamilier og inspirere dem til deltakelse – uavhengig av familienes økonomi, sosial bakgrunn og ressurser. Barn i Byen skal være en viktig aktør i arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn, gi dem gode valgmuligheter, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Gi ditt bidrag ved å vippse oss til 849501

Alle midler går til å sikre Barn i Byens fremtid. Siden 2001 har vi distribuert ­magasinet Barn i Byen, gratis, hjem til barnefamiliene i Bergen og fungert som deres hovedportal til ­byens kultur- og aktivitetstilbud. I 23 år har Barn i Byen vært deres øyne og ører i jakten på gode opplevelser for og med barna. Siden 2016 har denne nettsiden også vært tilgjengelig for alle.

Barn i Byen bruker FNs Barnekonvensjon, Artikkel 31, som en ledestjerne for vårt arbeid. Den sier at «alle barn har rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet». Barn i Byen vil også tilføye; «aktiviteter som er tilpasset barnets evner og interesser».

Vårt slagord er «Gjør barndommen litt rikere».