Om oss

24297563_10156000134753308_1296144902118891211_o.jpg

Om oss

Barn i Byen er et ideelt aksjeselskap med et allmennyttig formål. Barn i Byen har som formål å synliggjøre mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbud for ALLE barn og barnefamilier og inspirere dem til deltakelse – uavhengig av familienes økonomi, sosial bakgrunn og ressurser. Barn i Byen skal være en viktig aktør i arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn, gi dem gode valgmuligheter, og til å utjevne sosiale forskjeller.

Barn i Byen bruker FNs Barnekonvensjon, Artikkel 31, som en ledestjerne for vårt arbeid. Den sier at «alle barn har rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet». Vi vil også tilføye; «aktiviteter som er tilpasset barnets evner og interesser».

Vårt slagord er; «Gjør barndommen litt rikere».

Selskapets hovedvirksomhet er uavhengig informasjons- og opplysningsarbeid i forhold til hvilke aktiviteter barn (0–12 år) og barnefamilier kan delta på i sitt nærområde. Magasinet Barn i Byen distribueres til barnefamiliene i Bergen og Kristiansand via alle barnehager og skoler (1.–7. trinn) 5 ganger i året. Barna får med seg magasinet hjem i skole- eller barnehagesekken. Du finner også Barn i Byen på ulike steder: bibliotek, helsestasjoner, spisesteder, kulturinstitusjoner m.m. 

Opplag Bergen: 37 500. Opplag Kristiansand: 15 000. 

Privat initiativ
 
Idéen til Barn i Byen fikk initiativtakerne ut fra erfaringer om stadig å være på etterskudd i planleggingen av aktiviteter sammen med egne barn. Omtale av aktiviteter sto gjerne i dagspressen samme dag eller dagen etter at de hadde funnet sted. Vi ville lese om spennende kultur- og aktivitetstilbud i god tid før det skjedde – for vi ønsket å få mulighet til å være med i opplevelsene.

I 2001 tok vi derfor skjéen i egne hender og startet utgivelse av magasinet Barn i Byen i Bergen. I dag bruker barnefamiliene magasinet aktivt i planleggingen av aktiviteter med barna sine. Mange foreldre beskriver Barn i Byen som et «must» i sin søken etter kulturinformasjon, mens kulturtilbydere melder om rekordoppslutning etter omtale i magasinet.

Lik mulighet 
Alle barn har rett på gode kulturopplevelser! Gjennom Barn i Byen får barnefamilier lik mulighet til å bli kjent med byens opplevelsestilbud – uavhengig av sosial tilhørighet, ressurser og økonomi. Derfor er barnehagene og skolene Barn i Byens viktigste distribusjonskanal, og derfor er Barn i Byen gratis!

Gjennom Barn i Byen får alle barnefamilier lik mulighet til å bli kjent med byens opplevelsestilbud. Derfor er Barn i Byen gratis!

Gi oversikt og vekke interesse 
En omfattende og aktuell opplevelseskalender med lang holdbarhet, fungerer som en veiviser for foreldre, besteforeldre, lærere, samt SFO- og barnehageansatte, i planleggingen av aktiviteter for og med barn. Barn i Byen gir mullghet for å planlegge og holde seg oppdatert på et kortreist opplevelsesliv. Gjennom vår unike distribusjonsform har vi mulighet til å inspirere nyinnflyttede familier eller familier som tidligere ikke har oppsøkt kulturtilbud sammen med sine barn. Gjennom nettsidene blir denne informasjonen gjort enda mer tilgjengelig. 

Fellesopplevelser i egen by
Gjennom inspirerende artikler ønsker vi å oppmuntre foreldre og barn til felles aktivitet. Vi ønsker å gi brukerne idéer om hva de kan finne på sammen med barna og nye innganger til byopplevelser. Det handler om å gå på nye kortreiste oppdagelser og være turist i egen by. Vi er spesielt opptatt av å løfte frem lavterskelltilbudene for å løfte frem at kulturlivet har plass til alle. 

Tilhørighet og identitet 
Engasjerende kulturopplevelser er viktige for barns utvikling av egen identitet. Et rikt kulturliv skaper stolthet og tilhørighet til stedet og byen sin.

KONTAKT 

Barn i Byen har kontor på gateplan på Bryggen, Bellgården 1. 
E: post(at)barnibyen.no Daglig leder: Siri Breistein 

T: 93 49 98 69 
E: siri(at)barnibyen.no Kreativ leder: Lasse Totland 

T: 951 52 773
E: lasse(at)barnibyen.no Fungerende redaktør: Nhu Diep

E: nhubergen(at)yahoo.comRedaktør Mette Paust-Andersen
 (i permisjon)
E: mettepaust(at)gmail.comKalenderansvarlig: Anders Skogrand
E: kalender(at)barnibyen.no  


Mange foreldre beskriver magasinet som et «must» i sin søken etter kulturinformasjon.