Om oss

barnibyen..jpeg

Barn i Byen er et kulturmagasin som kommer ut i Bergen og Kristiansand. Barn i Byen er barnefamilienes viktigste informasjonskanal. Her finner foreldre (og besteforeldre) inspirasjon til å begi seg ut på nye opplevelser sammen med barna.

Magasinet Barn i Byen
Barn i Byen distribueres til barnefamiliene i Bergen og Kristiansand via alle barnehager og skoler (1–7 trinn) i kommunene. Barna tar med seg magasinet hjem i skole- eller barnehagesekken. Du finner også Barn i Byen på ulike steder rundt omkring i kommunene, som turistinformasjoner, bibliotek, helsestasjoner, spisesteder, kulturinstitusjoner m.m. 

Privat initiativ
 
Idéen til Barn i Byen fikk initiativtakerne ut fra erfaringer om stadig å være på etterskudd i planleggingen av aktiviteter sammen med egne barn. Omtale av aktiviteter sto gjerne i dagspressen samme dag eller dagen etter at de hadde funnet sted. Vi ville lese om spennende kultur- og aktivitetstilbud i god tid før det skjedde. Vi ønsket å få en mulighet til å delta selv.

I 2001 tok vi derfor skjéen i egne hender og startet utgivelse av magasinet Barn i Byen i Bergen. Magasinet kommer ut 5 ganger i året i Bergen. Opplag: 39 000. 
Våren 2015 ble Barn i Byen lansert i  Kristiansand. Magasinet blir gitt ut 5 ganger i året i Kristiansand. Opplag: 15 000. 
I februar 2016 ble Barn i Byens nye nettsider lansert. 

Barn i Byens oppgaver
Synliggjøring: Barn i Byen skal synliggjøre mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbud for alle byens barn og barnefamilier. Gjennom magasin og nettsider får foreldre komplett oversikt over tilbudet, og inspirere dem til å ta det i bruk.

Like muligheter: Alle barn har rett på gode kulturopplevelser! Gjennom Barn i Byen får alle barnefamilier lik mulighet til å bli kjent med byens opplevelsestilbud. Derfor er Barn i Byen gratis! Barnefamiliene skal få tilgang til samme informasjon – uavhengig av sosial tilhørighet, ressurser og økonomi. Derfor er barnehagene og skolene Barn i Byens viktigste distribusjonskanal. 

Gjennom Barn i Byen får alle barnefamilier lik mulighet til å bli kjent med byens opplevelsestilbud. Derfor er Barn i Byen gratis!

Gi oversikt og vekke interesse: En omfattende og langtlevende opplevelseskalender i magasinet og en oppdatert kalender på nettsidene, fungerer som en veiviser for foreldre, besteforeldre, lærere, samt sfo- og barnehageansatte, i planleggingen av aktiviteter for og med barn.

Kultur til alle: Gjennom vår unike distribusjonsform har vi mulighet til å nå og inspirere også nye familier, eller familier som tidligere ikke har oppsøkt kulturtilbud sammen med sine barn. Gjennom nettsidene blir denne informasjonen gjort enda mer tilgjengelig.

Fellesopplevelser: Gjennom inspirerende artikler vil vi oppmuntre foreldre og barn til felles aktivitet, og dermed bidra til å styrke samspillet mellom dem. Barn i Byen gir brukerne nye idéer om hva de kan finne på sammen med barna. Det handler om å gå på nye oppdagelser og være turist i egen by. 

Identitet: Engasjerende kulturoppelvelser er viktige for barns utvikling av egen identitet. Et rikt kulturliv skaper stolthet og tilhørighet til byen sin.

I dag bruker barnefamiliene Barn i Byen aktivt i planleggingen av aktiviteter med barna sine. Mange foreldre beskriver magasinet som et «must» i sin søken etter kulturinformasjon, mens kulturtilbydere melder om rekordoppslutning etter omtale i magasinet.

Kontaktinfo Barn i Byen Bergen 

Bellgården 1, Bryggen 
post(at)barnibyen.no 

Ansv. redaktør: Siri Breistein 
T: 93 49 98 69 
E: siri(at)barnibyen.no 

Kreativ leder: Lasse Totland 
T: 951 52 773
E: lasse(at)barnibyen.no 

Kalenderansvarlig: Anders Skogrand
E: kalender(at)barnibyen.no  

Mange foreldre beskriver magasinet som et «must» i sin søken etter kulturinformasjon.