Debatt_61_Lubna Jaffery_2504.jpg
01. juli 2020 Publisert første gang i Barn i Byen – Bergen nr. 61/2014

Kultur er samfunnets bærebjelke

Er det så viktig hva kultur koster? Bør det ikke være slik at de som vil benytte seg av kulturtilbud, om det er teater, konserter eller museum, betaler dette selv?

Debattinnlegg av Lubna JafferyKultur er jo ikke en kjerneoppgave som det offentlige skal måtte sponse. Kultur er etter min mening en av bærebjelkene i det norske samfunnet. 

Kultur er morsomt og artig, men lett er det ikke. Morsomt og artig fordi vi lever i et land med et stort mangfold av ulike kunstuttrykk og kulturopplevelser. Det finnes festivaler på enhver knaus, teater og et kulturskoletilbud som er unikt, men langt fra godt nok. Kulturtilbud knyttet til pris og tilgjengelighet er kanskje de to største utfordringene. For det sier seg selv at det kan være dyrt å ta med barna sine på ulike aktiviteter. En kinotur i Bergen koster over 400 kroner bare i billetter for en familie på fire. Skal du se «Vaffelhjarte» på teater koster det 820 kroner for fire. Ha i bakhodet at DNS er 100 % statlig og at Bergen Kino er 51 % eid av kommunen. Det betyr at det offentlig er inne og sponser hver billett med en god del penger, penger som igjen kommer over skatteseddelen, som du og jeg betaler.

«Vi har sett diskusjonen omkring billettpris som har blomstret i Bergen i forbindelse med nedleggelsen av Sentralbadet og åpningen av nye AdO arena.» 

Dersom det offentlige ikke hadde eid store kulturinstitusjoner, er min påstand at billettprisene hadde vært enda dyrere. Om man skal bruke det offentlige eierskapet til å sette ned prisene, skal jeg ikke besvare her. Men det er verdt å merke seg at pris og konsum ofte henger sammen på andre områder, så hvorfor ikke på kulturområdet også?

Vi har sett diskusjonen omkring billettpris som har blomstret i Bergen i forbindelse med nedleggelsen av Sentralbadet og åpningen av nye AdO arena. Jeg mener at det er viktig å tilgjengeliggjøre kultur slik at alle får muligheten til å oppleve kultur som barn og ungdom. Det er ikke bare økonomi som kan hindre en familie til å benytte seg av kulturtilbud, det kan like mye være sosial kapital. Dersom du ikke leser bøker, ikke er opptatt av musikk eller teater, er det ikke sikkert at barna dine får ta del i kulturopplevelser. Derfor er skolen en viktig arena.

Barn i norsk skole får oppleve profesjonell kultur gjennom Den kulturelle skolesekken, men dette er ikke nok. Skolesekken gir barna små drypp som de kan ta med seg på veien, men å gjøre de eksisterende kulturtilbudene mer tilgjengelige for hele familien er viktig. Velferdsstaten med alle godene, som gratis helsevesen, offentlig skole og sosialt sikkerhetsnett danner byggesteinene i det samfunnet vi lever i. Kultur er samfunnets bærebjelke. Derfor må vi tilgjengeliggjøre og allmenngjøre kulturen slik at vi når bredt ut og gir mange flere en opplevelse for livet.

Spørsmålet vi derfor må stille oss er: koster det så mye å sette ned prisen på kulturtilbud, når det gir så mye tilbake?

Andre Artikler