03 - Alfred.jpg
25. februar 2022

Vil du at byen skal få flere lekende byrom for alle?

Da må du komme til Tollbodkai den 22. februar for da kan du være med å påvirke en ny plass for alle i byen.

På Tollbodkai på Nordnes vil Bergen kommune bygge et nytt og midlertidig byrom for opphold og lek i alle aldre. Her er sol, utsikt og godt med boltreplass - men hvordan skal den se ut? Hva skal plassen inneholde?

Nå inviteres både barn, unge og voksne til åpent medvirkningsverksted på Tollbodkai, tirsdag den 22. februar kl. 13.00–17.00. Bli med å sett et fotavtrykk på planlegging av nye byrom. Tollbodkai blir et nytt midlertidig byrom i 2023. Hovedmålgruppen er 10-18 år, men dette skal være et byrom for alle aldre – derfor inviteres alle generasjoner til medvirkningslab. 


Nå skal Tollbodkai bli noe annet enn asfalt, betong og parkeringsplass. Kom og se hva som skal skje med plassen og bli med å påvirke. 

Kommer du denne dagen til Tolbodkai, får du: 
• Se tre ideer på hvordan Nordre Tollbodkai kan bli i fremtiden – og gi innspill til disse.
• Møte landskapsarkitekter og planleggere som viser forslagene, tar imot innspill og svarer på spørsmål.
• Gratis varmmat  (hvis du kommer tidlig).
• Ta Beffen gratis tur/retur Vågen – Tollbodkai.
• God stemning!

Å få innspill fra dem som skal bruke området blir viktig gjennom hele levetiden for det midlertidige byrommet. Her vil nabolag, barn og unge, reiseliv/næring, interesseorganisasjoner, utvalg og råd bli involvert, slik at Bymiljøetaten i Bergen kommune kan bli klokere på hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig. 

I desember og januar har Bergen kommune snakket med hovedmålgruppen for plassen: barn og ungdom. Både barnehager, barne og ungdomsskoler er blitt spurt underveis i prosessen. : 

Men hva er et midlertidig byrom? 
Bruk av midlertidige møteplasser gir bruk til områder, i påvente av fremtidig byutvikling. Dette bidrar til å skape en levende by, som det er gøy å bo i.

Hvordan kommer du deg til Tollbodkai denne dagen: 
Ta bussen - linje 11 går til Tollbodkai
Ta beffen - helt gratis denne dagen. Går i skytteltrafikk fra kl. 11.00-17.00
Ta bysykkel 

Les mer om medvirkningsprosessen og Barnas Byrom: 
www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/bli-med-og-forme-det-nye-byrommet-pa-tollbodkai-22-februar

Foto: Elever fra Nordnes skole gav innspill på hva en lekeplass på Tollbodkai kan inneholde. Fotograf: Tove K. Breistein 

Andre Artikler