Leserbrev_9715.jpeg
05. juni 2024

Tryggere ungdomstid

Foto: Gyrid Cecilie Nygård 

Den 12. mars kom fire FAU-representanter, en skolehelsesykepleier, leder for Natteravnene Nesttun og en sogneprest sammen i Bergen sør. Vi delte en bekymring for utviklingen i ungdomsmiljøet i bydelen. Etter gjentatte oppfordringer fra politiet og andre om at foreldre må komme på banen, ønsket vi å gjøre nettopp det: åselv komme på banen, og samtidig inspirere andre foreldre til å gjøre det samme. Denne ettermiddagen begynte ballen å rulle, og «Foreldreaksjonen for en tryggere ungdomstid i Bergen sør» så dagens lys.  
Tanken var å invitere til informasjonsmøte hvor fagpersoner skulle holde korte, konsise appeller, og samtidig si noe om hvordan foreldre kan bidra til å gjøre ungdomstiden tryggere.  
Med en ny vår og 17.mai-feiring på trappene, ønsket vi å få møtet på plass så snart som mulig. Da vi gikk hver til vårt var dato for det vi valgte å kalle et krisemøte satt, og Fana Arena booket. Nå hadde vi en måned på oss til å tromme sammen det som skulle bli Bergens største foreldremøte.

«13 er det nye 16»  
Mange ville bidra - og det var det sannelig behov for.  Det var flust av oppgaver som skulle ivaretas. Idrettslag og FAU ved ungdomsskolene i Fana og Ytrebygda stilte seg bak aksjonen, det samme gjorde begge Natteravngruppene i bydelen, kirken, Human-Etisk forbund og Ung Arena Nesttun. Skolehelsetjenesten, Utekontakten, Politiet, MOBY-stiftelsen og KORUS sa alle ja til å bidra med innlegg. Responsen var enorm, og mandag 15. april møtte mer enn 3000 tenåringsforeldre opp for å lytte til dem.  
Temaene inkluderte ungdomskriminalitet, «snitching», bruk av rusmidler, digitale media og porno. Politiet kunne fortelle at «13 er det nye 16», og knytter dette til at mange av ungdommene politiet møter i dag er yngre enn de var for bare få år siden. Skolehelsetjenesten hadde med seg to gutter fra 1. klasse på videregående som hadde en klar oppfordring: «Snakk med ungdommene deres og ikke bli sinte».  

Hva nå? 
I Bergen sør er det nå etablert et nettverk for lederne i FAU ved ni ungdomsskoler. Noen av ungdomsskolene har etablert månedlige møtepunkter for foreldre i form av foreldrekafe. Her kan foreldrene møtes, drikke kaffe og bli kjent med hverandre. Instanser som arbeider med ungdom inviteres inn til å holde korte innlegg.  
Aksjonsgruppen har blitt kontaktet av foreldre i andre bydeler som lurer på hvordan de kan starte en tilsvarende aksjon. Det er også et ønske om et tilsvarende initiativ for foreldre til barn i barneskolealder. Vi deler gjerne våre erfaringer og bidrar slik at tilsvarende foreldreaksjoner vokser frem også andre steder.

Sterkere sammen 
Vi er sterkere når vi står sammen. Flere møteplasser og økt kunnskap gjør en forskjell. Foreldre som kjenner hverandre, kan lettere ta en telefon dersom man er usikker på noe eller har behov for felles kjøreregler for barna. Derfor oppfordrer vi til å bli kjent med andre foreldre. Delta på foreldremøter og arrangementer på skolen. Gå natteravn, bidra som frivillig på arrangementer for barna, still opp på dugnader. Vit hvem barna dine er med og la ditt barn forstå at du er en forelder som også bryr deg om andre. 
Det har skjedd en hel masse siden aksjonsgruppen hadde sitt aller første møte i mars i år. Dette viser at vi kan få til mye sammen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Vi oppmuntrer deg til å gjøre det samme.

–  Aksjonsgruppen for foreldreaksjonen for en tryggere ungdomstid i Bergen sør 

 

 

 

 

Andre Artikler