Podkast_WEB_NÆR_shutterstock_342975599.jpg
01. juli 2020

Barn i Byen Podcast

Podcasten «Lyden av Barn i Byen» skal løfte frem barna som byborgere og fremme deres opplevelser og fysiske bruk av byen. Byen er alles rom. Overordnet vil serien være en utforskning av hva som er en god by for barn, og hva vi voksne kan lære av barna når det kommer til byutvikling. Hva synes egentlig barna er en god by? Hvordan bruker de byen? Hvordan kan byrommene bli til steder som barn har lyst til å oppholde seg i?

Noen steder i byen krangler vi voksne om, andre steder lar vi stå ubrukt og noen utvikler vi med bygg og bane. Med «Lyden av Barn i Byen» vil vi studere i hvor stor grad barnas perspektiver inndras i byutviklingen, hvordan deres behov er tatt hensyn til og hva som er et godt byrom for våre yngste borgere.

Episode 3:
Tårnplass. Har du lyst til å henge her?
18. mai 2018
Produsert av Mette Paust-Andersen i samarbeid med Barn i Byen

Vi tok med Marken til Tårnplassen, et liten åpne plass med rom for fantasi, lek og løp. Hva synes barna om Tårnplass, hva savner de og om de kunne få bestemme hvordan hadde da denne litt undervurderte plassen blitt seende ut?   

Episode1:
Assistentkirkegården. Hva skal vi med kirkegårdene?
21. juni 2017
Produsert av Mette Paust-Andersen i samarbeid med Barn i Byen

I første episode av Lyden av Barn i Byen besøker vi Assistentkirkegården, som for enkelte gjerne bare er en mørk, våt kile mellom trafikkerte Kalfarveien og jernbanelinjen. Vi tok med oss Tuva Hille-Valle, Sanna Lefdalsnes-Hovden, Maiken von der Lippe, Albert Hindsbo Christiansen, Edith Sæle Dahle, Alexander Burgos-Hjertenes, Alexander Thanh Long Do og Iasonas Stefatos fra Kalfarveien barnehage for å oppleve stedet med barnas øyne.

 

 

Episode 2:
Festplassen. Mer enn et mellomrom?
7. desember 2017
Produsert av Mette Paust-Andersen i samarbeid med Barn i Byen

Hva gjør en stor, åpen, vindutsatt plass midt i byen? Hva er det å gjøre på her, når man må holde seg på avstand fra det som tiltrekker oppmerksomheten mest; Lille Lungegårdsvann og trangen til å fiske, plaske og bade? Vi tok med oss Nemi, Lepa, Axel og Amani fra Solheimslien barnehage, for å studere Festplassen med barnas øyne. Har den en verdi for dem? Eller kan den kanskje få det?

 «Lyden av Barn i Byen» er støttet av Hordaland Fylkeskommune. 

I fø
I første

Andre Artikler