LekensSkansen_Pål Misje.jpg
01. juli 2020 Publisert første gang i Barn i Byen-Bergen nr 82/2019

– Mennesker som har det godt med seg selv, slutter aldri å leke

Leken er en verden midt mellom fantasi og realitet. Men kan alle barn leke? Kan voksne være en forstyrrelse for barnas lek? Og kan en ta med seg leken inn i voksenlivet?

Tekst: Hege Rognøy Fossåskaret Illustrasjon: Pål Misje

Spisebord og stoler er kledd inn i laken. Barnestemmer under bordplaten forteller at noe magisk er på gang: Nå later vi som om dette er huset vårt. Her er soverommet. Du er moren, jeg er faren – og der borte er jobben.

Førsteamanuensis Helge Holgersen fra Institutt for klinisk psykologi, UIB, forteller om lekens verdi. Han kaller leken en «som om-verden».
– Lekens verden er en verden midt mellom fantasi og realitet. Leken overskrider regler og har sin egen tid og sitt eget sted. Også barn i dyreverdenen leker. Kattunger later som om de slåss, slik barnehagebarn leker Kaptein Sabeltann. Både kattunger og små sjørøvere vet at det er forskjell på ekte kamp og leke-kamp. I leken kan vi prøve ut ting på liksom uten at det får konsekvenser. På den måten bruker barn leken til å tenke og føle seg gjennom det de opplever i livet.

«I leken kan vi prøve ut ting på liksom, uten at det får konsekvenser»

Vi tenker på lek som en selvfølgelig del av barndommen, men kan alle barn leke?
– Barn som sliter med alvorlige forstyrrelser, har ofte problemer med å gå inn i «som om»-stemningen. Et kjennetegn ved leken er at døde ting tilskrives intensjoner. Men for barn som ikke klarer å late som, har ikke lekebilen vilje og følelser – den er bare en tom gjengivelse av en bil. Også redde og usikre barn kan ha en nedsatt evne til å leke.

Hvordan kan voksne hjelpe barn som sliter med å leke?
– Det viktigste foreldre kan gjøre, er å hjelpe barnet til å føle trygghet. Dersom barnet ditt kvir seg for å leke med andre, er ikke det første du bør gjøre å pushe det inn i en sammenheng med mange barn. Prøv først å gå inn i leken på et nivå som barnet mestrer. Ingen er mer ulike enn barn i førskolealder. Det som er en kjekk lek for et barn, er ikke nødvendigvis bra for et annet. Følg det du ser for deg at barnet har inni seg. Hva responderer akkurat dette barnet på?

«Jeg har sett eksempel på at far tar over hele leken mens barna står passive og ser på at faren bygger det største sandslottet på stranden»

Kan voksne være forstyrrende for barnets lek?
– Ekspressive voksne som setter ord på det som skjer i leken, kan være stimu­lerende for barnets fantasi. Men jeg har sett eksempel på at far tar over hele leken mens barna står passive og ser på at faren bygger det største sandslottet på stranden. Den voksne må heller være opptatt av å følge barnet i leken.

Er dataspill lek?
– Dataspill kan være lek når den som spiller er i en tilstand mellom fantasi og realitet. Men dataspill – og brettspill – kan også være rene regelstyrte ritualer og da er det ikke lek. Et kjennetegn på leken er nettopp at den overskrider regler.

Når slutter barn å leke?
– Kulturen legger noen føringer for hvor lenge det er akseptabelt å leke åpenlyst. Men mennesker som har det godt med seg selv, slutter aldri å leke. De tar med seg det lekefulle inn i voksenlivet. Lek er å se muligheter, å ha prosjekter. Når vi leker med tanken på noe, eller lurer på hvordan det hadde vært hvis … – da er vi i «som om-verdenen».

Noe av det som kjennetegner folk som sliter med depresjon, er at de mangler leken. De klarer ikke å se muligheter eller å gå inn i «som om»-tilstanden. Leken er et håp i psyken.FAKTA:

Helge Holgersen er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 

Andre Artikler