Arrangement

Hjertefred.jpg

Hjertefred

En feiring av lys, medmenneskelighet og glede.

Velkommen til årets Hjertefred. Hjertefred er en feiring av lys, medmenneskelighet og glede. Vi tenner lys, dekorerer parken med flotte tablåer og inviterer til lystenning fra kl 17. Selve programmet foregår 18-19.vil inneholde kulturelle innslag med både sang, poesi og musikk. Kanskje også dans. Servering av varm drikke og utdeling av lys. 

Livssynsnøytralt, gratis, passer alle.  Sted: Nygårdsparken. Mer info her