Arrangement

1991-BRG-MJmessen2008-27.jpg

Modelljernbanemessen

Modelljernbaner i alle fasonger i Turnhallen på Norges største modelljernbanemesse.

Modelljernbanemessen i Bergen - 2019

Norsk Jernbaneklubb avdeling Bergen vil for 30. gang arrangere sin årlige modelljernbanemesse i Turnhallen på Slettebakken. Messen er Norges største rene modelljernbanemesse.

Mange modelljernbane-anlegg -- NJK Bergen H0 modulanlegg -- Legotog / Store sirkustog -- Aktivitetstorg -- PC-styrte modelltog * Utstillinger * Salg av nytt og brukt MJ-materiell * Kafeteria.

Mer info her.