Arrangement

Ordfabrikken

Er ordene viktigst, eller meningen bak dem? I denne kjærlighetshistorien er evnen til å lytte med hjertet det som betyr noe.

Ordfabrikken er en figurforestilling for barn, basert på boken ved samme navn av Agnès De Lestrade. Denne lille kjærlighetshistorien gir rom for refleksjoner rundt verdien av ord: Er ordene viktigst, eller meningen bak dem? Det vakre med denne historien er at det til syvende og sist er evnen til å lytte med hjertet som betyr noe.