Lepramuseet

St. Jørgens Hospital er byens eldste leprasykehus. Lær om sykdommens historie og Bergenslegen Armauer Hansen som oppdaget leprabasillen.

Fra omkring 1850 til 1900 hadde Bergen tre leprasykehus og den største konsentrasjonen av pasienter i Europa. Byens eldste leprasykehus, St. Jørgens Hospital, står i dag ikke bare som et monument over mange tusen personlige tragedier, men er også en viktig arena for formidlingen av norsk lepraarbeid og lepraforskning. I mange deler av verden er lepra best kjent som Hansens sykdom, etter den norske legen Gerhard Armauer Hansen, som oppdaget leprabasillen i Bergen i 1873.

St. Jørgens Hospital ble trolig anlagt på grunnen til Nonneseter kloster på 1400-tallet. Nærheten til klosteret kan tyde på at lemmene kan ha fått planter til mat og medisin derfra. Urtehagen vi møter i dag ble opparbeidet på 1990-tallet. Den er åpen for publikum i museets åpningstid.

 

Åpent (15.05.–15.09.2016): Daglig 11–15

Voksen kr 80, student kr. 40, barn gratis.
BT Fordel – halv pris for inntil 2 voksne.