Kunstpilotene

dyrene 2-kopi.jpg
Deltakende kunst i by og natur.

kunstpilotene inviterer til medskaping og utprøving av omgivelser og kreativitet. Som frilansere uten fast tilholdssted tilbyr vi popp opp verksted og utstillinger. Sammen kan vi leke, lage og utforske kunst. 

Bli en kunstpilot og gjør skaperglede til en naturlig utfoldelse i livet!

Kanskje har du allerede deltatt i kunst hendelser i regi av kunstpilotene? Vi har bla gjort prosjekter på Bibliotekplassen, Fløyen, Barnas kulturhus og Bergens Sjøfartsmuseum.