Arrangement

4hgarnesvinter.jpeg

Åpen gård Soltun Besøksgard

LAURDAG 29. APRIL KL. 10.00-14.00
Open gard på Soltun Besøksgard

Soltun Besøksgard, Garnestangen 60, 5264 Garnes

På opne gardar er det mogeleg å få ri på hest eller køyre med hest og vogn, og for dei som ynskjer ein matbit er kafeen open med sal av pølse, vaffel, kaffi, brus, juice m.m.. Me har sauer, hestar, grisar, høner, duer og ikkje minst stallkatten Milo. I løpet av dagen vert det også mating av dyra rett frå handa til gitte tidspunkt (sjå tidsskjema på Facebook/nettside).

Pris: kr. 35,- per person over 1 år I Arr.: Soltun Besøksgard