Idrettsservice

Bergen kommune sin avdeling for idrett.  Info om de kommunale idrettsanleggenes ulike tilbud for publikum.