Arrangement

Barselsforedrag 9.2 ill Håvard Lægreid.png

Barselforedrag: Jakten på søvnen

Foredrag med barnevakt til sovende babyer.

Barselforedrag: Jakten på søvnen

Nina Holm Corcoran er søvnkonsulent for barn hos Barnas søvnservice. Hun gir råd og veiledning til familier som har barn i alderen 0—6 år og opplever søvnproblemer. Hun vil holde et 60 minutters foredrag om søvn hos babyer 0—6 måneder. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Corcoran vil snakke om mestringsstrategier, skånsomme søvnløsninger og søvnstrategier, etableringen av en  eksibel forutsigbar rutine, sovemiljø og dagslys, søvnaktiviteter på dagtid, leggerutine og tilrettelegging for nattmåltider. 

Barselfordrag ligner på babykino, med ett unntak: en barnevakt står klar til å ta imot barnevogner, og om den lille sover kan du trygt sette deg og delta. Høy terskel for bråk. Sted: Noterommet på Hovedbiblioteket.