Arrangement

«Firing up«

Utstilling av keramikkarbeid av skoleelever.

6. mai


Utstillingsåpning «Firing up» på Galleri KRAFT. Karamikkarbeid av elever fra Minde skole, Slettebakken skole og Os ungdomsskole. Resultatet av denne undervisningen skal vises på en utstilling på Galleri KRAFT med åpning 6.mai.

Utstillingen står til 14. mai.