Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå fundert på høyt anerkjent kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.
Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorerer, musikk- og kunstpedagoger.