Bergen Trial Team

Bergen Trial Team_Marius (16 år) klarer stein seksjonen.jpg
Trial handler om forsere hindringer med langsomkjørende motorsykkel. Bergen Trial Team er r tilknyttet/underlagt Norges Idrettsforbund og Norges Motorsportsforbund.

Trial består i å forsere hindringer med motorsykkel. Tradisjonelt foregår det i svært kupert fjell og skogsterreng (godkjent område), men det arrangeres i dag også innendørstrial med konstruerte hinder i hall eller arena. Trial er den eneste motorsykkelsporten der det ikke er om å gjøre å kjøre fortest mulig. “Kicken” får man ved å klare hindringene og ved å utføre akrobatiske krumspring med motorsykkelen. Det generelle målet for Trial klubber er å drive aktiviteter for motorinteressert ungdom. Motorsport har vist seg å være en meget positiv innflytelse på ungdom som søker spenning og som kanskje faller utenom de tradisjonelle sportstyper.