Bergen Trial Team

Trial handler om forsere hindringer med langsomkjørende motorsykkel. Bergen Trial Team er r tilknyttet/underlagt Norges Idrettsforbund og Norges Motorsportsforbund.

Trial består i å forsere hindringer med motorsykkel. Tradisjonelt foregår det i svært kupert fjell og skogsterreng (godkjent område), men det arrangeres i dag også innendørstrial med konstruerte hinder i hall eller arena. Trial er den eneste motorsykkelsporten der det ikke er om å gjøre å kjøre fortest mulig. “Kicken” får man ved å klare hindringene og ved å utføre akrobatiske krumspring med motorsykkelen. Det generelle målet for Trial klubber er å drive aktiviteter for motorinteressert ungdom. Motorsport har vist seg å være en meget positiv innflytelse på ungdom som søker spenning og som kanskje faller utenom de tradisjonelle sportstyper.

Interessert i motorsport? Trial er ferdighetskjøring med motorsykkel i ulendt terreng. Idretten går ut på å ta seg
frem gjennom spesielle avgrensede "seksjoner" i terrenget uten å falle og helst
uten å sette foten i bakken. Besøk vår nettside bergentrialteam.com for mer info.

 

Pris:
Gratis prøvetime. Må bookes i forkant, besøk hjemmesiden for info

Aldersgruppe:
5-99 år

Hvor:
Bergen Trial Team, Kokstadveien 36

Når: Høsten 2023:
Torsdager 17-20 (siste trening 19. oktober)
Lørdager 11-16 (siste trening 25. november)