Kurs og undervisning

teaterf_2013_rull_2_229096s.jpg

Teatergruppe for de minste

På de yngste gruppene benyttes drama i tillegg til teatertrening. Drama som metode lar elevene lære gjennom handlinger, dialog og refleksjon.

Teater innebærer et ferdig produkt, som vises for et publikum. De yngste har, med noen få unntak, ønske og forventning om at de skal få stå på en scene og spille for et publikum. Teaterlærer vurderer hva gruppen er moden for, både i forhold til lengde på det som vises og arena.