Kurs og undervisning

DSC_0904.jpg

Danselek

Danselek er Bergen Dansesenters tilbud til de yngste. Dette er en generell introduksjon til dans hvor barnas egenutfoldelse står i sentrum. Koordinasjon, rytme, romfølelse er viktige elementer.

På danselek for 2- og 3-åringer er foresatte aktivt med i timene. Timene fokuserer på samvær og samhandling mellom foreldre og barn gjennom bevegelsesoppgaver, musikk, sangleker og opplevelser som stimulerer barnets – og den voksnes – sanseapparat og kreativitet. På danselek fra 4-6 år er barna alene i timen med pedagogen, mens foreldrene venter utenfor.