Arrangement

TITLE POSTER NO_BA2022_gratis inngang-kopi.jpg

Bergen Assembly: The Quest!

Velkommen til Bergen Assembly sitt høstferie-program, hvor vi har forberedt tre dager med kunstverksted, utstillinger og moro. På grunn av begrenset kapasitet, kreves påmelding i forkant. Send navn og alder til formidling@bergenassembly.no. Gratis. NB: ta med matpakke.
Alder: 8 - 13 år
Dato: 12., 13. og 14. oktober
Tidspunkt: 11:00 - 14:00
Møtested: Bergen Assembly hovedkontor, Halfdan Kjerulfs gate 4, 5017 Bergen