Arrangement

BARK_2121.jpg

ByBARK

Barnas Røde Kors (BARK) er et GRATIS fritidstilbud til elever i barneskolen.

BARK har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. I tråd med Røde Kors verdier ønsker vi å formidle kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt og internasjonalt perspektiv. BARK er åpent for alle barn. Pga Covid–19 kreves påmelding: 48396218

fra uke 36- uke 50

ByBARK (6-13 år)

hver onsdag kl 1600 – 1800

Aktivitet: Tur/utflukt, kulturopplevelse eller aktivitet på huset

Oppmøte: Fellesverket i Sverresgt 3 

Påmelding: 48396218