Arrangement

BARK_2121.jpg

ByBARK

Barnas Røde Kors (BARK) er et GRATIS fritidstilbud til elever i barneskolen.

BARK har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. I tråd med Røde Kors verdier ønsker vi å formidle kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt og internasjonalt perspektiv. BARK er åpent for alle barn. Det er ingen påmelding til BARK-gruppene, barna kan bare komme når de vil.

ByBARK (6-13 år)

hver onsdag kl 1600 – 1730. Stengt i feriene.
Oppmøte: Fellesverket i Sverresgt 3

Gymsal og ekskursjoner.