Arrangement

BARK_2159.jpg

BARK Sletten

Barnas Røde Kors (BARK) er et GRATIS fritidstilbud til elever i barneskolen.

BARK tilbyr ukentlig gratis aktivitetene i ulike bydeler i Bergen. BARK har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. I tråd med Røde Kors verdier ønsker vi å formidle kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt og internasjonalt perspektiv. BARK er åpent for alle barn. Det er ingen påmelding til BARK-gruppene, barna kan bare komme når de vil.

BARK Sletten
Onsdager kl 17.00-18.30. Stengt i feriene.
Oppmøte: Gymsalen Slettebakken skole. 9–13 år. Aktiviteter i gymsal og ekskursjoner i nærmiljøet.